November 11, 2017
HEMOTERAPIJA I RADIOTERAPIJA

HEMOTERAPIJA I RADIOTERAPIJA

HEMOTERAPIJA I RADIOTERAPIJA – Rešenje iz Tiens-a   PROGRAM KOJI NA NAJMANJU MERU SVODI KOMPLIKACIJE USLED CITOSTATIČKE I RADIOTERAPIJE   Tiens – Tianshi Saveti Pod hemoterapijom […]
November 4, 2017
Rešenje iz Tiens-a za Artritis

ARTRITIS

ARTRITIS – Rešenje za Artritis iz Tiens-a   Pod artritisom se podrazumevaju zapaljenska oboljenja ili traumatske povrede zglobova.Artritisi mogu nastati kao posledica infektivnih oboljenja (angina, tuberkuloza […]
November 4, 2017
Tiens rešenje za Aritmiju

ARITMIJA

 ARITMIJA – POREMEĆAJI SRČANOG RITMA – Saveti Tiens   ARITMIJA – poremećaj učestalosti, ritmičnosti, naizmeničnosti i kontrakcija srca. Aritmije su široko rasprostranjene, mogu da nastaju usled bilo kog […]
November 1, 2017
AKUTNI VIRUSNI HEPATITISI - Saveti Tiens

Akutni virusni hepatitisi

AKUTNI VIRUSNI HEPATITISI – Rešenje iz Tiens-a Saveti Tiens Akutni virusni  hepatitisi su grupa infektivnih oboljenja koje izazvaju specifični virusi i karakteriše ih difuzna upala jetrinog […]