Knjiga Dvanaest koraka do zdravlja sa Tjanši – Tiens
Filosofija Zdravlja – Tajne Istoka

Pažnji širokog kruga čitalaca nudimo program postupaka za organizovanje efikasnog sistema prevencije širenja #zdravljeizkine.com-zelena-knjiga-tiensobolenja, a takođe i za vršenje biokorekcije i lečenje postojećih bolesti pomoću bioloških aktivnih preparata, kineske korporacije “Tjanši” –“Tiens”. Ovaj sistem je zasnovan na rezultatima najnovijih istraživanja u dijatelogiji, nutriciologiji i mnoštvo drugih oprobanih delotvornih načina, usmerenih na održavanje sopstvenog zdravlja.

Dvanaest koraka do zdravlja sa Tjanši – Tiens je knjiga koja je za  lekare opšte prakse i sve one koji se interesuju za problem prevencije I biokorekcije najraširenij bolesti čoveka.

Stara kinska poslovica glasi: “ Do tridesete godne vi obamnjujete bolest , a posle poruci knjigu tridesete bolest počinje da obamnjuje vas”. Što pre počnete da postupate posavetima za ozdravljenje, to ćete brže na sebi osetiti njihovo blagotvorno dejstvo.
Naše zdravlje ugrožava kombinovano delovanje mnogih faktora. Zagađenje životne okoline zbog hemizacije(pesticide, naftni derivati) I urbanizacija (elektromagnetna zračenja, visko nivo buke), upotreba alkohola I nikotina, visok stepen stresa, mnogobrojne bolesti, povećavaju potrebu za vitaminima, mikroelementima I drugim životno važnim materijama , čiji hronični deficit(nedostatak) čini da je organizam podložniji bolestima.

5 delova knjige  Dvanaest koraka do zdravlja sa Tjanši – Tiens:

1.Filozofija istočne medicine
2.Uzroci nastanka glavnih bolesti savremenog čoveka sa pozicije zapadne medicine
3.Biološki aktivne materije i zdravlje čoveka
4.Jedinstvena svojstva i glavni principi primene preparata „ Korporacije Tjanši – Tiens“
5.Dvaneaest koraka do zdavlja sa „Tjanši – Tiens“

#zdravljeizkine.com-zelena-knjiga-tiens-tjansi1

12 koraka do zdravlja sa „Tjanši – Tiens“

1. Korak prvi : Zdravo materinstvo i detinjstvo
2. Korak drugi: Zdrava starost
3. Korak treći: Program biokorekcije bolesti
4. Korak četrvrti: Zdrava pluća
5. Korak peti: Zdravo srce
6. Korak šesti: Zdravi zglobovi
7. Korak sedmi: Zdravi bubrezi
8. Korak osmi: Hormonalno zdravlje
9. Korak deveti: Zdrav mozak
10. Korak deseti: Zdrava koža
11. Korak jedanaesti: Zdravlje organa čula
12. Korak dvanaesti: Zdrav imunitet

„Nijedna stvar ne nastaje bez osnova, već sve nastaje na osnovu nečega ili zbog neminovnosti“

Demokrit

Knjigu Dvanaest koraka do zdravlja sa Tjanši – Tiens možete naručiti klikom na dugme naruči

ili na telefon 00 62 521 217

e-mail: tiensposao@gmail.com